Recyklojízda 2017

Recyklojízda poprvé vyrazila na recyklačně osvětovou misi

Na podporu třídění a recyklace použitých baterií projel Českou republiku od západu na východ tým Recyklojízda 2017. A jak jinak než na kolech na baterky. Tříčlenná skupinka si dala za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů (nakonec to bylo téměř 800 kilometrů). Vyjela 5. září z Aše a svou cestu ukončila 14. září v nejvýchodnější obci republiky Bukovec.

Malé video ohlédnutí za prvním ročníkem Recyklojízdy (2017) najdete zde.

Recyklojízda měla na cestě měla 23 zastávek v českých a moravských městech. Navštěvovala zástupce městských úřadů. Součástí projektu bylo také oslovování veřejnosti na náměstích i kdekoliv po trase. Do vybraných škol na trase Recyklojízdy zavítal, jako doprovodná aktivita k projektu, vzdělávací program Recyklace hrou.  Termín byl naplánován tak, aby podpořil Evropský den recyklace baterií, který připadá každoročně na 9. září.

Recyklojízda byla koncipována jako otevřený projekt a zapojit se do něj mohl kdokoliv. Princip byl jednoduchý. Kdekoliv po trase se mohli lidé připojit a kus cesty s týmem Recyklojízdy zdolat. A to nejen na elektrokolech, ale i na běžných kolech nebo třeba na koloběžkách. Takto se k Recyklojízdě připojilo několik aktivních obyvatel měst, skupin přátel či aktivních handicapovaných sportovců.

V každém z 23 měst proběhlo zhruba půlhodinové setkání se zástupci vedení městských a obecních úřadů. Většina z nich ke spolupráci přistoupila aktivně. V některých městech organizovali před příjezdem Recyklojízdy sběrové akce mezi zaměstnanci úřadu a občany a vybrané baterie odevzdali na setkání týmu Recyklojízdy (symbolicky v podobě šeku). Tým Recyklojízdy předal zástupcům měst nové krabičky Ecocheese. Diskuse byla o dosavadní spolupráci a další podpoře sběru baterií v daném městě či obci. V některých městech, jako třeba v Aši, Nymburce, Mohelnici, Olomouci se k pelotonu Recyklojízdy připojili na kolech i starostové, místostarostové nebo další pracovníci úřadů.

Poděkování partnerům

Velký dík patří firmě MOJEKOLO, která pro projekt Recyklojízda 2017 zdarma zapůjčila elektrokola s veškerým vybavením pro zdolání celé trasy. Zásluhou společnosti Eurosat CS bylo možné Recyklojízdu sledovat online 24 hodin denně. Doprovodný vzdělávací program pro školy Recyklace hrou zajistilo Recyklohraní, o.p.s. Recyklojízdu dále podpořili Cesta za snem, K4 cyklo týmCarton Cajon.