Home

Recyklojízda aneb na kolech na baterky jsme podporovali třídění a recyklaci baterií

Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, je odevzdána na recyklaci. Chceme, aby jich bylo mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě.

Proto jsme v letech 2017 až 2019 třikrát projeli na elektrokolech Českou republiku z jednoho konce na druhý. Navštívili jsme 72 měst, najeli 2 400 km a vybrali 7,5 tun baterií. Recyklojízda měla za cíl podpořit sběr baterií v regionech Čech, Moravy a Slezska a posílit vztahy se zástupci měst. Poděkovat těm, kteří baterie poctivě odevzdávají k recyklaci, a zároveň přesvědčit ty,  kteří zatím baterie netřídí.

Naše cyklo-recyklační mise je úspěšně za námi, ale další výzvy jak zaujmout a získat lidi v regionech pro třídění baterií máme před sebou.

Svou pozornost jsme nyní přesunuli na projekt Baterkománie. Informace o něm najdete  na webu i na Facebooku. Spojujeme v něm sběr baterií s charitou a soutěží měst. Máme radost, že se nám již podařilo na charitativní nebo obecně prospěšné projekty v regionech předat přes 200 tisíc korun.

Recyklojízdu v letech 2017-2019 organizovala nezisková společnost ECOBAT.

Informace jsou též k dispozici FB profilu Recyklojízda.

Velký dík patří našim partnerům

Velmi cenná pro nás byla především vstřícnost a podpora všech 72 měst, v kterých proběhla setkání s Recyklojízdou. Elektrokola a další vybavení pro zdolání všech tří ročníků Recyklojízdy nám zdarma zapůjčila firma MOJEKOLO. Informace o partnerech jednotlivých ročníků najdete na stránkách Recyklojízda 2017, Recyklojízda 2018 a Recyklojízda 2019.

 

Recyklojízda 2019

Recyklojízda nabádala, aby lidé nebyli líní a třídili baterie. Za 10 dní jich vybrala téměř 2,5 tuny

S cílem podpořit třídění a recyklaci baterií projela v červnu 2019 Českou republiku od východu na západ Recyklojízda – tříčlenná skupinka cyklistů na elektrokolech. Během 10 dní navštívila 25 měst, najela 786 kilometrů a od občanů, zástupců měst a škol vybrala 2 467 kg baterií. Všechny předala k recyklaci. Hlavní poselství, které lidem přivezla, bylo „Nebuďte líní, třiďte baterie“. Svou recyklačně osvětovou tour zahájila Recyklojízda v úterý 11. června v Českém Těšíně a 20. června 2019 doputovala do města Ostrov na druhém konci republiky na úpatí Krušných hor.

Malé video ohlédnutí najdete zde.

Cesta severní částí republiky byla vybraná záměrně

Trasa Recyklojízdy vedla záměrně severními částmi republiky, protože právě tyto lokality jsou ve sběru baterií nejslabší. „Pro představu v Moravskoslezském kraji se v roce 2018 vytřídilo jen 73 gramů baterií na obyvatele a v Ústeckém 94 gramů. Přitom celorepublikový průměr je 155 gramů a v nejlepším Jihomoravském kraji to bylo dokonce 247 gramů na obyvatele,“dodala Eva Gallatová ze společnosti ECOBAT a zároveň členka týmu Recyklojízdy. „Na své cestě jsme chtěli mluvit právě s lidmi, kteří netřídí vůbec nebo málo. Snažili jsme se je přesvědčit, aby svůj přístup změnili. A také jsme se setkávali se zástupci měst, protože je vnímáme jako významné partnery v osvětě,“ dodává.

Baterie skončily na recyklaci

Všechny baterie, které během své cesty Recyklojízda převzala, skončily na recyklaci. Díky ní z baterií získáme kovonosné suroviny. Konkrétně zinek, mangan, nikl, měď, olovo, ocel, kadmium, kobalt a stříbro. Chráníme tak přírodu před zbytečnou těžbou. Menší část baterií si členové týmu Recyklojízdy převzali v reálné podobě, větší pak ve formě certifikátů od zástupců měst a škol. Tyto baterie zůstaly ve sběrných nádobách a společnost ECOBAT zajistila jejich svoz dodatečně.

Setkání s občany, zástupci měst a dětmi ze škol

Ve všech městech měla Recyklojízda půlhodinová setkání s obyvateli, zástupci městských úřadů a většinou také s dětmi z mateřských a základních škol. „Právě setkání s dětmi nám dělala největší radost. Jejich znalosti o významu třídění baterií jsou na velmi dobré úrovni. Máme dobrý pocit z toho, že pro mladou generaci už je třídění odpadů samozřejmostí a že si tyto návyky ponechají i v dospělosti,“ doplňuje Eva Gallatová z ECOBATu.

Pro příchozí měli cyklisté z Recyklojízdy připraveny krabičky ECOCHEESE na třídění baterií v domácnostech, které zdarma rozdávali. Recyklojízda byl otevřený projekt, a pokud si vedle sběru baterií chtěl někdo sportovně zdatný užít i společné zážitky, mohl se k týmu Recyklojízdy připojit a část cesty s ním zdolat na kole či elektrokole.

V červnu 2019 Recyklojízda navštívila tato města: Český Těšín, Karviná, Bohumín, Opava, Krnov, Bruntál, Rýmařov, Šumperk, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Vrchlabí, Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Most, Chomutov, Kadaň a Ostrov.

   

Záštita a poděkování za podporu

Záštitu nad Recyklojízdou v Moravskoslezském kraji převzal hejtman Ivo Vondrák a náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Elektrokola a další cyklo vybavení pro zdolání celé trasy Recyklojízdě zdarma zapůjčila firma MOJEKOLO. Zdravé snídaně a sladké odměny pro děti, které přišly na setkání s Recyklojízdou, poskytla společnost ROSSMANN. Za mediální podporu děkujeme odbornému měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii Odpadové fórum, časopisu Cykloturistika,  a dále projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.

 

 

Recyklojízda 2017

Recyklojízda poprvé vyrazila na recyklačně osvětovou misi

Na podporu třídění a recyklace použitých baterií projel Českou republiku od západu na východ tým Recyklojízda 2017. A jak jinak než na kolech na baterky. Tříčlenná skupinka si dala za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů (nakonec to bylo téměř 800 kilometrů). Vyjela 5. září z Aše a svou cestu ukončila 14. září v nejvýchodnější obci republiky Bukovec.

Malé video ohlédnutí za prvním ročníkem Recyklojízdy (2017) najdete zde.

Recyklojízda měla na cestě měla 23 zastávek v českých a moravských městech. Navštěvovala zástupce městských úřadů. Součástí projektu bylo také oslovování veřejnosti na náměstích i kdekoliv po trase. Do vybraných škol na trase Recyklojízdy zavítal, jako doprovodná aktivita k projektu, vzdělávací program Recyklace hrou.  Termín byl naplánován tak, aby podpořil Evropský den recyklace baterií, který připadá každoročně na 9. září.

Recyklojízda byla koncipována jako otevřený projekt a zapojit se do něj mohl kdokoliv. Princip byl jednoduchý. Kdekoliv po trase se mohli lidé připojit a kus cesty s týmem Recyklojízdy zdolat. A to nejen na elektrokolech, ale i na běžných kolech nebo třeba na koloběžkách. Takto se k Recyklojízdě připojilo několik aktivních obyvatel měst, skupin přátel či aktivních handicapovaných sportovců.

V každém z 23 měst proběhlo zhruba půlhodinové setkání se zástupci vedení městských a obecních úřadů. Většina z nich ke spolupráci přistoupila aktivně. V některých městech organizovali před příjezdem Recyklojízdy sběrové akce mezi zaměstnanci úřadu a občany a vybrané baterie odevzdali na setkání týmu Recyklojízdy (symbolicky v podobě šeku). Tým Recyklojízdy předal zástupcům měst nové krabičky Ecocheese. Diskuse byla o dosavadní spolupráci a další podpoře sběru baterií v daném městě či obci. V některých městech, jako třeba v Aši, Nymburce, Mohelnici, Olomouci se k pelotonu Recyklojízdy připojili na kolech i starostové, místostarostové nebo další pracovníci úřadů.

Poděkování partnerům

Velký dík patří firmě MOJEKOLO, která pro projekt Recyklojízda 2017 zdarma zapůjčila elektrokola s veškerým vybavením pro zdolání celé trasy. Zásluhou společnosti Eurosat CS bylo možné Recyklojízdu sledovat online 24 hodin denně. Doprovodný vzdělávací program pro školy Recyklace hrou zajistilo Recyklohraní, o.p.s. Recyklojízdu dále podpořili Cesta za snem, K4 cyklo týmCarton Cajon.

 

 

 

Recyklojízda 2018

Najeli přes 900 kilometrů, aby podpořili recyklaci baterií

Na důležitost třídění a recyklace baterií upozorňoval tříčlenný tým cyklistů, který projel republiku od východu na západ. Při své kontaktní kampani s názvem Recyklojízda navštívili cyklisté za 10 dní 24 měst a najeli 907 kilometrů. Setkávali se s lidmi na náměstích a o významu recyklace diskutovali se zástupci měst. Souběžně lektoři Recyklohraní se vzdělávacím programem Recyklace hrou ve městech navštěvovali školy. Řada lidí se k projektu aktivně připojila. Někteří tím, že cyklistům přinesli použité baterie k recyklaci, někdo dokonce část cesty s Recyklojízdou absolvoval na kole.

Malé video ohlédnutí za Recyklojízdou v roce 2018 najdete zde.

Na cestu se Recyklojízda vydala 13. června 2018 z Frenštátu pod Radhoštěm. Cílovým místem bylo 22. června 2018 město Cheb. Cyklisté ji absolvovali na elektrokolech – za recyklaci baterií tak bojovali symbolicky na kolech na baterky.

Na veřejná setkání přicházeli za týmem Recyklojízdy i zástupci měst – nejčastěji starostové, místostarostové nebo vedoucí odborů. V některých městech ještě před příjezdem Recyklojízdy organizovali městské úřady sběrové akce. Baterky pak v podobě certifikátu předali cyklistům. Vítanými a častými účastníky setkání s Recyklojízdou byli děti a pedagogové z mateřských, základních a středních škol. Při dvou etapách se k Recyklojízdě připojili také zástupci organizaci, které podporují handicapované sportovce – konkrétně Sport 4 Help a Cesta za snem.

Poděkování za podporu

Důležitá byla podpora partnerů, kterými byly Plzeňský krajJihomoravský kraj a Jihočeský kraj.  Velmi cenná byla též pomoc všech 24 měst, ve kterých proběhla setkání s Recyklojízdou. Doprovodný vzdělávací program pro školy s názvem Recyklace hrou zajistila Recyklohraní, o.p.s. Elektrokola a další cyklo vybavení Recyklojízdě zdarma zapůjčila firma MOJEKOLO. K projektu se připojili handicapovaní sportovci z organizací Sport 4 Help  a Cesta za snem. Mediálně projekt podpořily časopisy Moderní obec a Odpady. Sladkosti pro děti dodala společnost Rossmann.